Εκπαιδευτική δραστηριότητα στο μάθημα των αγγλικών με το λογισμικό Ξένιος: Ταξίδι στις πόλεις Manchester και Liverpool.

(Πλήθος ανακτήσεων: 865)