Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Η/Υ στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική χρήση των Η/Υ συνέβαλε στην αντιμετώπιση σύνθετων γνωστικών και ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών μίας μαθήτριας στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ. του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
(Πλήθος ανακτήσεων: 622)