Εκπαιδευτικά παιχνίδια αλληλεπίδρασης παιδιών-κοινωνικού ρομπότ σε περιβάλλον μουσείου

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 11)