Εκπαίδευση και πληροφόρηση χρηστών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση υβριδικού συστήματος Α.Π.Ε. μέσα από τη χρήση μίας πολυμεσικής εφαρμογής

Η ενεργειακή κρίση έχει γίνει όλο και περισσότερο έκδηλη σε κάθε τμήμα της καθημερινής μας ζωής, επηρεάζοντας την σε σημαντικό βαθμό. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φαίνεται να αποτελούν τη λύση του προβλήματος καθώς βαθμιαία επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο χώρο της ενέργειας. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μέσο μιας πολυμεσικής εφαρμογής καθώς και στην πληροφόρηση της σημασίας, μιας εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια και γεωθερμία) που τονίζει τις δυνατότητες των ΑΠΕ στο συγκεκριμένο κτίριο, επίσης βοηθάει τους πιθανούς χρήστες αρχάριους ή έμπειρους να πληροφορηθούν και να εξοικειωθούν με αυτές. Η παρούσα εργασία αποκαλύπτει : • Τι σημασία των ΑΠΕ. • Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών για την πληροφόρηση πιθανών χρηστών. • Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών στα μαθήματα φυσικής και στα τεχνικά μαθήματα σε συσχέτιση με τις ΑΠΕ καθώς και την εκμετάλλευση αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)