Εκπαίδευση για κατασκευή ιστοσελίδας νηπιαγωγείου

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συμμετείχαν σε εργαστήριο με στόχο την κατασκευή ιστοσελίδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο. Επίσης, παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά την παρουσία τους στον κυβερνοχώρο μέσω ιστοσελίδας. Ακόμα, η εργασία αυτή εξετάζει τυχόν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, καθώς και αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διεξαγωγής του. Τέλος, παρουσιάζονται μερικές από τις εργασίες των φοιτητών για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και τα συμπεράσματα της εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2298)