Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Η τεχνική της μετάφρασης ανέκαθεν ήταν μέθοδος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, μέχρι που την θέση της πείρε η επικοινωνιακή προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ολοένα και αυξάνονται οι εκπαιδευόμενοι ξένων γλωσσών, που χρησιμοποιούν συστήματα Μηχανικής ή Αυτόματης Μετάφρασης (ΜΜ) για την συγγραφή των εκθέσεων τους. Σε αυτό συμβάλει και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει πληθώρα δωρεάν συστημάτων ΜΜ, αμφιβόλου ποιότητας. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρακολουθούσαν πρόγραμμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να παράγουν ένα ξενόγλωσσο κείμενο και έπειτα να το μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε -δωρεάν- σύστημα ΜΜ. Όσο η μετάφραση δεν ήταν ικανοποιητική, οι εκπαιδευόμενοι διόρθωναν το πρωτότυπο κείμενο. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι ο συνδυασμός του παραδοσιακού τρόπου και της χρήσης της ΜΜ βοήθησε στην ποιότητα των παραγόμενων εκθέσεων, αυξάνοντας την επίδοση των εκπαιδευομένων κατά 10,7%. Η δε στάση των εκπαιδευομένων έναντι στο νέο τρόπο διδασκαλίας είναι θετική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)