Εισαγωγή των κυψελικών αυτοµάτων στην διδακτική των λογιστικών φύλλων

Η διδασκαλία των λογιστικών φύλλων (στη πλειονότητα του EXCEL) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται στις τάξης Β’ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει ποιο ενδιαφέρουσα η διδασκαλία και παράλληλα αποδοτική, σε σχέση με την ανάπτυξη και διερεύνηση της αλγοριθμικής δομής της επιλογής και της επανάληψης. Πειραματιστήκαμε λοιπόν εμπλουτίζοντας την διδασκαλία των λογιστικών φύλλων με την εισαγωγή των Κυψελικών Αυτομάτων (Κ. Α.), με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 963)