Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα: «Γνωρίζω και μαθαίνω να αντιμετωπίζω την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο με βιωματικό τρόπο»

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 7)