Διεπιστημονικότητα μεταξύ Πληροφορικού και Γλωσσικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε μια διεπιστημονική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής και Ελληνικής Γλώσσας στο ΣΔΕ Δ.Φ .Ελεώνα. Οι εκπαιδευόμενες που συμμετείχαν στη δράση, εξέτασαν τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Ρίτσου και σχολίασαν το έργο του Σονάτα του Σεληνόφωτος που ανήκει στη συλλογή Τέταρτη Διάσταση. Απέκτησαν έτσι τη δεξιότητα να σχολιάζουν και να διαβάζουν κριτικά ένα λογοτεχνικό έργο σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη της ικανότητας να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στην μαθησιακή καθημερινότητα τους αρχικά και στη ζωή τους γενικότερα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 658)