Διδάσκοντας την ανθρωπογεωγραφία της πόλης με χρήση προγραμμάτων στη γλώσσα Qbasic

Στην ανακοίνωση αυτή δίνονται παραδείγματα σύλληψης και εκτέλεσης απλών προγραμμάτων σε γλώσσα QBasic για τη διδασκαλία μερικών θεμάτων ανθρωπογεωγραφίας της πόλης που αποτελεί ένα νέο διδακτέο αντικείμενο στην ύλη της σχολικής γεωγραφίας των τελευταίων ετών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθημάτων Ανθρωπογεωγραφίας, Διδακτικής των Κοινωνικών Επιστημών και Διδακτικής της Γεωγραφίας στο τμήμα Γεωγραφίας και στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά/σχολικά έτη. Η σχετική διδασκαλία είχε πολλαπλό στόχο και απέβλεπε στην εξοικείωση με στοιχεία προγραμματισμού σε μια γλώσσα προγραμματισμού, στη διδασκαλία των αντιστοίχων θεμάτων με απλά μέσα που διατίθενται παντού, στην αυτονόμηση από εμπορικά πακέτα. Το αποτέλεσμα της χρήσης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1019)