Διδάσκοντας θέατρο και γαλλική γλώσσα με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Με την παρούσα εισήγηση, γίνεται μία πρωτότυπη προσέγγιση της ένταξης του θεάτρου στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας. Ο μαθητής με τη συμμετοχή του στην υλοποίηση μίας θεατρικής δραστηριότητας αποβάλλει τη φυσική του δειλία να εκφραστεί και να επικοινωνήσει σε μία γλώσσα διαφορετική από τη μητρική του. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια ενσάρκωσης άλλων προσώπων συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της προσωπικότητας του μαθητή ενώ το σώμα του μεταβάλλεται σε εργαλείο επικοινωνίας που λειτουργεί παράλληλα, συνεχίζει και εμπλουτίζει τη γλωσσική επικοινωνία. Κωμικό στοιχείο, αυθορμητισμός, δημιουργικότητα, παιχνίδι και αυτοσχεδιασμός, συνυπάρχουν αρμονικά χτίζοντας με αισιοδοξία και όραμα το σχολείο της βιωματικής μάθησης. Το Καινούργιο σχολείο !
(Πλήθος ανακτήσεων: 1146)