Διδάσκοντας πολυμέσα και οπτικοακουστικό γραμματισμό

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας που αφορά τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού προϊόντος με θέμα «Το σχολείο μας». Ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες αξιοποίησης των πολυμέσων για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού προϊόντος καλλιεργώντας συγχρόνως ικανότητες οπτικοακουστικού γραμματισμού. Υλοποιήθηκε στο μάθημα της Πληροφορικής της β’ τάξης του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η παρατήρηση της διδακτικής πορείας και οι απαντήσεις των μαθητών σε ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης έδειξαν ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για θέματα οπτικοακουστικού γραμματισμού και επιθυμούν το συνδυασμό της διδασκαλίας των πολυμέσων με την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Επίσης επιθυμούν να δημιουργούν οπτικοακουστικά προϊόντα και στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας άλλων μαθημάτων. Το διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο wevideo που συνδέθηκε με την εφαρμογή υπολογιστικού νέφους google drive διευκόλυνε την από απόσταση συνεργασία των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)