Διδάσκοντας Ποίηση και Γραμματική μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αποτελούν πλέον ένα σημαντικό και αναφαίρετο κομμάτι της καθημερινής ζωής, τόσο των ενηλίκων αλλά πολύ περισσότερο των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίοι φαίνεται να απολαμβάνουν να αναζητούν τις πληροφορίες και τη γνώση μέσα από τα ταχύτατα κανάλια του Διαδικτύου. Με την εργαστηριακή μας παρουσίαση ελπίζουμε να δείξουμε πώς το ποίημα « Σπίτι με κήπον» του Κ.Π. Καβάφη , το ποίημα «IF» του R. Kipling και οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων μέσα από μια πολυαισθητηριακή, καλαίσθητη και ποιοτική μορφή εργασίας. Οι μαθητές/τριες της Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου και αντίστοιχα οι μαθητές/τριες της Β΄ ή της Γ΄τάξης του Γυμνασίου (Προχωρημένο επίπεδο στα Αγγλικά) καλούνται να κατανοήσουν τα ποιήματα και ταυτόχρονα να ανακαλύψουν κανόνες γραμματικής μέσα από ασκήσεις αλλά και πληροφορίες που αντλούν, χάρη στις Νέες Τεχνολογίες. Μέσα από ακούσματα και εικόνες οι μαθητές/τριες οδηγούνται όχι μόνο στην κατάκτηση της γνώσης αλλά και στην δημιουργική έκφραση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 528)