Διδάσκοντας Εκπαιδευτική Ρομποτική σε Εκπαιδευτικούς μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία όλο και συχνότερα λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια για τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Centra, η οποία χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε δύο συνεδρίες - διδασκαλίες της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 99)