Διδασκαλία της δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού ΜicroworldsPro

Με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού MicroworldsPro και τη δημιουργία κατάλληλης προσομοίωσης θα επιχειρηθεί η μάθηση της δράσης της Υπεριώδους Ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό σε ένα περιβάλλον έρευνας και ανακάλυψης με το μαθητή σε ενεργητικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται μαθησιακές δραστηριότητες με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές το διαφορετικό βάθος διείσδυσης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UVA-UVB-UVC) και τα αποτελέσματα αυτής στο δέρμα καθώς και να κατανοήσουν με ποιους τρόπους δρουν τα αντηλιακά προϊόντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1068)