Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Από το σχολικό έτος 2008/2009 δίδεται η δυνατότητα επιλογής εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση. Γνωρίζοντας από την εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που ταλανίζουν τη διδασκαλία της ιταλικής, ως ξένης γλώσσας, στην Ελλάδα, προτείνουμε τη χρήση της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα τηλεοπτικά προγράμματα των Ιταλικών καναλιών που μπορούν να υπηρετήσουν την εκπαίδευση χάρη της πολλαπλότητας των επικοινωνιακών μοντέλων και καταστάσεων, τα οποία συνεισφέρουν στη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό της γνώσης, ακόμα και μέσα από την προοπτική της «δια βίου κατάρτισης». Με γνώμονα τις κοινοτικές οδηγίες, στόχος μας είναι η καινοτομία και η πρόοδος στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 319)