Διδακτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στις φυσικές επιστήμες «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζεται ένα σχέδιο διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση του διαδικτύου και του λογισμικού HotPotatoes. Αναφέρονται αναλυτικά η χρονική διάρκεια , οι προϋποθέσεις, τα μέσα που θα χρειαστούν, η απαραίτητη προετοιμασία, ο σκοπός και οι στόχοι, οι δραστηριότητες βήμα βήμα και η προτεινόμενη αξιολόγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3987)