Διατυπώνοντας τα θεωρήματα Ισότητας Τριγώνων με τη βοήθεια ενός Έμπειρου Διδακτικού Συστήματος

Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση ενός Έμπειρου Διδακτικού Συστήματος (ΕΔΣ) στη διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών και ειδικότερα στην ισότητα τριγώνων στην Α’ Λυκείου. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα ΕΔΣ με τη χρήση ενός κελύφους ΕΣ το ExSys σε μαθητές της Α’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με το ΕΔΣ εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε τρεις δυάδες μαθητών. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές, με τη βοήθεια εφαρμογής («HOW») που υποστηρίζει το ΕΔΣ, διατύπωσαν τα θεωρήματα και υιοθέτησαν το συλλογιστικό μηχανισμό συμπερασμάτων που χρησιμοποιεί το ΕΔΣ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)