Διαθεματική προσέγγιση της ψηφιακής αναδημιουργίας κατασκευών με παράδειγμα το κάστρο της Σίφνου

Κατά την εργασία αυτή «αναδημιουργήθηκε» ψηφιακά ένα μεσαιωνικού ρυθμού κτίσμα (το κάστρο της Σίφνου). Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο του κάστρου ως είχε το 1300 μ.Χ.. Δεδομένης της ελλείψεως τεχνικών στοιχείων απαραίτητη ήταν η διαθεματική προσέγγιση και η ανίχνευση τους δια αυτής. Ελέγχεται κατά αυτό το τρόπο η πληρέστερη η μη κατανόηση κατασκευαστικών – αρχιτεκτονικών εννοιών τόσο από τις ομάδες των φοιτητών οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα στοιχείων – κατασκευή ψηφιακού μοντέλου όσο και από τους σπουδαστές – παρατηρητές του τελικού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1693)