Διαδικτυακές συνεργασίες-Etwinning και ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί-EUN

Το Διαδίκτυο είναι ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον όπου δημιουργούνται «πολυεθνικές κοινότητες μαθητών και εκπαιδευτικών» με τη σύνδεση διαφορετικών «κοινοτήτων γνώσης». Η χρήση του Διαδικτύου στα σχολεία αυξάνεται διαρκώς. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν ήδη σε αυτό, ένα μέσο που ανανεώνει τον παιδαγωγικό προβληματισμό και τους ενδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των εργαλείων που προσφέρονται στην αρχή του νέου αιώνα. Το Διαδίκτυο και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθιστούν δυνατή τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, την άμεση επικοινωνία, την πρόσβαση στις πηγές γνώσης (εκπαίδευση, πολιτισμός, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πληροφορίες δημοσίων υπηρεσιών) και προσφέρουν τη δυνατότητα μετάφρασης κειμένων online. Εάν το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ ενταχθούν ακόμη περισσότερο στις παιδαγωγικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα συμβάλουν στην ανανέωση της μορφής και της λειτουργίας των αδελφικών σχέσεων και στη διάδοσή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η υποδομή και η δικτύωση που υπάρχουν σήμερα, οι συντονισμένες προσπάθειες του Υπ.Ε.Π.Θ., ως ενεργό µέλος του European Network, καθώς και η θέσπιση του σχεδίου δράσης eEurope, είναι σε θέση να δώσουν από κοινού, μία νέα ώθηση στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, σε συνδυασμό με ευρύτερες ευρωπαϊκές συνεργασίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1060)