Χρήση εργαλείων δημιουργίας διαγραμμάτων ροής για την εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό: μια επισκόπηση

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια επισκόπηση περιβαλλόντων προγραμματισμού που ενσωματώνουν εκδότες, στους οποίους το παραγόμενο έγγραφο είναι κάποιου είδους διαγραμμάτος ροής. Τα εργαλεία που αναλύονται έχουν ως στόχο τη στήριξη των σπουδαστών στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διδασκαλίας και εκμάθησης εννοιών τόσο της αλγοριθμικής όσο και του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)