Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙΜ για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων που αναφέρονται σε στρατηγικές

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση μιας διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης αυτής, δημιουργήθηκαν ψηφιακές εκδοχές του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙM με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού java, τις οποίες και χρησιμοποίησαν οι μαθητές ενός τμήματος Ε’ τάξης αρχικά για να γνωρίσουν το παιχνίδι και εν συνεχεία για να εξασκηθούν παίζοντας ένα σύνολο παρτίδων ανά ζεύγη. Ένα μέρος από τις παρτίδες επιλέχθηκε και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και περαιτέρω συζήτησης σε απολογιστικές συνεδρίες που έγιναν είτε πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη είτε διαδικτυακά σε περιβάλλον chat. Εδώ παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των συζητήσεων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο κατά πόσο εμφανίζονται σε αυτές δείγματα μαθηματικού συλλογισμού και πιο συγκεκριμένα αναφορές σχετικά με στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στα παιχνίδια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)