Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια πλήρης περιγραφή της αρχιτεκτονικής δομής του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Υπερμέσων ΜΑΤΗΕΜΑ. Ο σκοπός είναι να αναδείξει το τεχνολογικό μέρος του συστήματος και ό,τι υλοποιεί αυτό σε γενικές γραμμές. Στην αρχή γίνεται μια περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών του συστήματος, όσον αφορά στο παιδαγωγικό μέρος και στο τεχνολογικό μέρος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μια-μια μονάδα ξεχωριστά και περιγράφεται γενικά η διάρθρωση του λογισμικού, όσον αφορά τις προσαρμοστικές τεχνολογίες του Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)