Αράχνη εναντίον μύγας: Προσομοίωση με λογισμικό τριών διαστάσεων και κίνησης στο σχολικό περιβάλλον

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται μια δραστηριότητα (εδώ ταυτόσημη με την έννοια του problem solving και ορατά τα στάδια κατά Polya), η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών σε τμήματα της Β' τάξης Λυκείου με τη συμβολή ενός δυναμικού μαθηματικού λογισμικού, όπως του Geogebra 3D. H δραστηριότητα εστιάζεται στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με διαδικασίες επαγωγικής συλλογιστικής (διαδικασίες άλλωστε, που αποτελούν και τους στόχους αυτής της εργασίας): αντιμετωπίζονται δηλαδή πρώτα κάποιες ειδικές περιπτώσεις και έπειτα αναζητούνται επεκτάσεις και γενικεύσεις του προβλήματος. Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές οδηγούνται στη χρήση του Πυθαγορείου θεωρήματος για τον υπολογισμό της συντομότερης διαδρομής. Το Geogebra διευκολύνει την οπτικοποίηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών και βοηθά στην γραφική διερεύνηση των προβλημάτων. Οι μαθητές αναλύουν, αλλά και τροποποιούν την σκέψη τους έως ότου συνάγουν ένα κατάλληλο συμπέρασμα. Η χρήση διερευνητικών μεθόδων στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και η ενεργής συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες κάνοντας χρήση του υπολογιστή, στοχεύει σε βελτίωση της στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά και στη βελτίωση βαθμιαία της γόνιμη μαθηματικής παρατηρητικότητας και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Σκοπός και ελπίδα είναι, να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 11)