«Από το Εγώ στο Εμείς» και «από το Εμείς και οι Άλλοι, στο Εμείς Όλοι Μαζί» κατά την υλοποίηση του έργου AnimAμεΑ στην Τεχνομάθεια V

Το Πρόγραμμα Τεχνομάθεια στοχεύει στην ενασχόληση των μαθητών1 με την τεχνολογική καινοτομία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μελετήσουν ένα πρωτότυπο τεχνολογικό έργο, συνδέοντας τις ενδοσχολικές γνώσεις με την πραγματική ζωή. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η υλοποίηση του έργου AnimAμεΑ προσδοκά με όχημα την τεχνολογική καινοτομία και αξιοποιώντας το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης (πλαισιοθετημένη μάθηση) και την εμπλοκή των μαθητών με ανοικτές δραστηριότητες (μέσα σε ένα συλλογικό – συνεργατικό περιβάλλον), πέρα από το μαθησιακό όφελος στο γνωστικό αντικείμενο, να αποτελέσει και μέσο στήριξης της ολόπλευρης αγωγής των μαθητών ως κοινωνικά ευαίσθητων πολιτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1353)