Ανάπτυξη Ικανότητας Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από επίλυση αυθεντικών προβλημάτων με Ρομποτική και Προγραμματισμό

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)