Ανάπτυξη Εργαλείου Συγγραφής Εκπαιδευτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών

Μεγάλοι παγκόσμιοι φορείς αλλά και ολόκληρα κράτη στρέφονται προς το Ανοιχτό Λογισμικό σε μια προσπάθεια ανακατατάξεων στη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Ωστόσο, ο τομέας της συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών δεν καλύπτεται από κάποιο πακέτο ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κινούμενοι προς την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, παρουσιάζουμε την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανοιχτού κώδικα για τη συγγραφή πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Περιγράφουμε τη σκοπιμότητα, το ιστορικό, τις αναπτυξιακές φάσεις και την επιθυμητή μελλοντική του εξέλιξη, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 451)