Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας για την εκμάθηση της Ιστορίας

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)