Αναπτύσσοντας Συνεργατικά Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Περιεχόμενο με το QuickLessons: Μια Εμπειρική Μελέτη Αξιολόγησης στην Ελλάδα

Το Quicklessons είναι ένα συνεργατικό συγγραφικό περιβάλλον ταχύτατης ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων στο διαδίκτυο και επιτρέπει την on-line δημιουργία, διαχείριση και διαμοιρασμό ηλεκτρονικού πολυμεσικού μαθησιακού υλικού από συγγραφείς χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό ή δεξιότητες σε γραφικά. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται το πλαίσιο κάτω από το οποίο το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε από ένα σύνολο 46 μεταπτυχιακών φοιτητών στην πλειοψηφία τους δάσκαλοι και καθηγητές στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανέδειξαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποδοχής του εργαλείου από τους φοιτητές-συγγραφείς οι οποίοι κατάφεραν να αναπτύξουν με συνεργατικό τρόπο ηλεκτρονικά μαθήματα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες του περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)