«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» Μια προσπάθεια παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση . Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας , κρίθηκε σκόπιμο το τελικό προϊόν να παρουσιασθεί με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών , ώστε να μυηθούν περισσότερο οι μαθητές στη χρήση τους. Έτσι δημιουργήθηκε το παρόν λογισμικό που αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού με συμμετοχή των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Το λογισμικό είναι διαμορφωμένο σε ενότητες ( ηλιακή ενέργεια , αιολική ενέργεια , υδραυλική ενέργεια , βιομάζα και σπουδές - επαγγέλματα σχετικά με το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και επιτρέπει ελευθερία στην πλοήγηση. Επιχειρείται διαθεματική προσέγγιση του θέματος και συνδυάζονται γνώσεις από τα μαθήματα των φυσικών επιστημών , της Τεχνολογίας , της Πληροφορικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2421)