Ανάλυση του μεταφραστικού εργαλείου της Βικιπαίδεια και χρήσεις του στην Εκπαίδευση

Η λημματογράφηση στη Wikipedia χρησιμοποιείται, τα τελευταία χρόνια, ως καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή ενός μεταφραστικού εργαλείου οδηγεί σε ενδιαφέρουσες εναλλακτικές προσεγγίσεις αφού δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς να το αξιοποιήσουν στη λημματογράφηση. Σ' αυτή την εργασία κάνουμε μια ανασκόπηση της εξέλιξης της μηχανικής μετάφρασης στο πέρασμα του χρόνου και συγκρίνουμε το τρόπο λειτουργίας του μεταφραστικού εργαλείου της Wikipedia σε σχέση με τα αντίστοιχα επαγγελματικά εργαλεία. Στη συνέχεια προχωράμε σε μια επιγραμματική καταγραφή από την εμπειρία χρήσης του εργαλείου στη λημματογράφηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 12)