Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED): Σχεδιασμός, υλοποίηση πρσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση πραγματεύεται την παρουσίαση και την ερμηνεία του φαινομένου της ανάκλασης του φωτός χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής κάνοντας χρήση προσομοιώσεων. Η κβαντική ηλεκτροδυναμική είναι η θεωρία που παντρεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein και την κβαντική φυσική. Αποτέλεσε πρότυπο ανάπτυξης θεωριών για να φτάσουμε σήμερα στο καθιερωμένο πρότυπο. Το κομμάτι της ανάκλασης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία είναι από το βιβλίο του Feynman με τίτλο QED «Μια συναρπαστική παρουσίαση της σύγχρονης αντίληψης για το φως και την ύλη.». Η διδακτική παρέμβαση στηρίζεται σε ένα σενάριο που προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο πληροφορικής ή να χρησιμοποιηθεί και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή οποιαδήποτε φορητή συσκευή (smartphone, tablet). Είναι γραμμένο σε HTML5 και είναι ανεξάρτητο από λειτουργικό σύστημα ή πλατφόρμα (iOS, Android, Windows, Linux). Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο - το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φυλλομετρητής. Στο τέλος οι απαντήσεις από το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας συγκεντρώνονται από την εφαρμογή και μπορούν να αποσταλούν με e-mail μέσω της ίδιας της εφαρμογής (κάνοντας χρήση php) στον επιβλέποντα καθηγητή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 12)