Διατήρηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής αξίας του λογισµικού µέσω της κριτικής και της ανατροφοδότησής του στη τάξη : Η περίπτωση του «Λογισµικού Δικτύων» των ΤΕΕ.

(Πλήθος ανακτήσεων: 931)