Πρώτος Συγγραφέας Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου Βαλεντίνη