13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

Το 13ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» οργανώνεται
από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022

Πληροφορίες http://etpe23.cs.ihu.gr/