Υποβολή εργασιών 18.6.23 | 13ο και 11ο Συνέδρια ΕΤΠΕ

18 Ιουνίου 2023

νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών

13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

http://etpe23.cs.ihu.gr/