11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Το 11ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» οργανώνεται
από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.

Πληροφορίες http://etpe23.cs.ihu.gr/