Ξενάγηση στην Πάρνηθα - Πολυμεσική προσέγγιση

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην σύγχρονη Τεχνική Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν καλαίσθητες και εντυπωσιακές δημιουργίες, οι οποίες παράλληλα είναι περιεκτικές και ουσιώδεις ως προς το θέμα το οποίο πραγματεύονται. Η δική μας παρουσίαση αναφέρεται στη δημιουργία ενός CD-ROM πολυμέσων που δίνει με παραστατικό τρόπο πληροφορίες για τον σημαντικότερο από τους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, την Πάρνηθα. Αναδεικνύονται οι φυσικές ομορφιές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας και διαμονής, τα προβλήματα και η ιστορία της Πάρνηθας, στην οποία βρίσκεται ο κοντινότερος στην πρωτεύουσα Εθνικός Δρυμός. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι έργο των μαθητών της Α’ τάξης – Β’ κύκλου, Τομέα Πληροφορικής του 2ου ΤΕΕ Άνω Λιοσίων και έγινε υπό την καθοδήγησή μας. Η ανάπτυξη της εφαρμογής η οποία διήρκεσε περίπου 2 έτη, έγινε στα εργαστήρια Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ Δυτ. Αττικής στα πλαίσια των μαθημάτων «Πολυμέσα – Εφαρμογές Πολυμέσων», ενώ το έργο εντάχθηκε σε προγράμματα του ΥΠΕΠΘ. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή είναι μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς σε παρουσιάσεις οι οποίες έχουν σχέση με θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 612)