Βοηθήστε τους αρχαιολόγους! Βρείτε την ηλικία του πιάτου

(Πλήθος ανακτήσεων: 968)