Βιωματική Προσέγγιση της Ιστορικής Εξέλιξης του Παιχνιδιού Μέσω του Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Το Παιχνίδι, ο Κόσμος Μας»

Το παιχνίδι είναι μία διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας της παιδικής ηλικίας, είναι ο κόσμος που θέλει να κατακτήσει το παιδί, είναι η επιμήκυνση του εαυτού του, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί διαδικασία μάθησης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η ψυχαγωγία, η ευθυμία, το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, η υιοθέτηση και τήρηση κανόνων, η εμπειρία και ο αναστοχασμός, ο αυθορμητισμός, η ευχαρίστηση, η υιοθέτηση αξιών (ελευθερία, σεβασμός, ανεκτικότητα, ευγενική άμιλλα). Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Το Παιχνίδι, ο Κόσμος μας» είναι μια πολυμεσική εφαρμογή η οποία επιδιώκει με τρόπο βιωματικό και ενσυναισθητικό να εξερευνήσουν οι μαθητές της Γ & Δ τάξης τις ρίζες των σύγχρονων παιχνιδιών, της γλώσσας τους, τις κοινωνικές συνθήκες και αξίες της εκάστοτε εποχής, να προβούν σε διαχρονικές συγκρίσεις αξιών, να εκφραστούν, να οδηγηθούν σε προσωπικές δημιουργίες με έμπνευση και φαντασία, να βιώσουν συναισθήματα, καταστάσεις και μέσα απ αυτό το ταξίδι να βγουν πιο ώριμοι συναισθηματικά και κοινωνικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 366)