Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Πώς; Γιατί; Επομένως...

Το «Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» εφαρμόζεται φέτος (σχολ. χρονιά 2002-2003) για τρίτη χρονιά και είναι ένα από τα λιγότερο, αν όχι το λιγότερο, γνωστό έργο του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την αξιοποίηση, από αυτούς, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Το θέμα αυτό, η επιμόρφωση δηλαδή των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, είναι το κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα σε ότι αφορά τις Νέες Τεχνολογίες και την εκπαίδευση, για ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Οι εκπαιδευτικοί στις χώρες αυτές, παρότι είχαν στα σχολεία τους υπολογιστές πολλά χρόνια πριν, δεν είχαν κάνει χρήση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νέων τεχνολογιών και των επιδράσεων που έχει η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία κάτι που σήμερα κρίνεται όχι απλώς χρήσιμο αλλά αναγκαίο. Για την διάσταση όμως αυτή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και των επιδράσεων από την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση θα κάνουμε σε άλλο σημείο της εργασίας μας μια μικρή αναφορά, παρότι δεν αποτελεί αντικείμενο της, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και κομβικό θέμα. Στην εργασία αυτή, αφού γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που πραγματώθηκαν στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών μέχρι σήμερα στη χώρα μας, θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και θα ακολουθήσουν προτάσεις για την όσο γίνεται πιο αποδοτική συνέχισή του. Το πρόβλημα της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα θέμα το οποίο, όπως αναφέρθηκε και πριν, απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ο δε τρόπος αντιμετώπισής του αποτελεί βασική επιλογή για την πορεία της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα και φυσικά και στην χώρα μας. Η συνθετότητα του προβλήματος σε συνδυασμό με την δυνατότητα των νέων τεχνολογιών να επιδρούν σ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, διαπερνώντας το σύνολο των δράσεων της, οδήγησαν τους υπεύθυνους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα. Στόχος όλων αυτών των προσπαθειών, στην τελική τους ανάλυση, είναι να δοθεί μια απάντηση στο διαχρονικό, αλλά συνάμα τόσο επίκαιρο, πρόβλημα της, όσο γίνεται περισσότερο, αποδοτικής λειτουργίας της διδακτικής διαδικασίας του σύγχρονου σχολείου. Στη χώρα μας σχεδιάστηκαν και πραγματώθηκαν τελευταία διάφορα προγράμματα με στόχο την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην σχολική διαδικασία. Ειδικότερα μια ενέργεια, το κύριο βάρος της οποίας ήταν στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μια οργανωμένη σύλογη δράσεων, ήταν αυτή που ανίχνευσε με επιστημονικό τρόπο τις διάφορες πλευρές του προβλήματος δίνοντας αρκετά στοιχεία για την συνέχιση του εγχειρήματος. Η ενέργεια αυτή είναι γνωστή με την επωνυμία «Οδύσσεια».
(Πλήθος ανακτήσεων: 635)