Το εργαστήριο του μέλλοντος χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Systema Technologies A.E.. στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης (Information Society Technologies – e-Learning). Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο συντονισμός του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Lab@Future που περιλαμβάνει σχολεία από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και έχει σαν στόχο να δοκιμάσει την χρηστικότητα νέων τεχνολογιών, όπως εργαστηριακή χρήση τραπεζών εικονικής πραγματικότητας (mechatronics), εργαστηριακή χρήση τεχνολογίας φορητών τρισδιάστατων οθονών (head mounted displays) και εργαστηριακή χρήση ασύρματων δικτύων και κινητών συσκευών (personal data assistants). Τα πειράματα που θα τρέξουν Πανευρωπαϊκά από το σχολικό έτος 2003 – 2004 θα μπορούν να προσπελαστούν είτε άμεσα με την εγκατάσταση στα σχολικά εργαστήρια της απαραίτητης υποδομής είτε έμμεσα με χρήση του διαδικτύου. Τα περισσότερα Ελληνικά σχολεία εκφράζουν αδυναμία εγκατάστασης στα εργαστήριά τους των υποδομών που προαναφέρθηκαν. Στο «Εργαστήριο του Μέλλοντος» (Lab@Future) όμως έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την παρουσία στα πειράματα μέσω του διαδικτύου δίνοντας την ευελιξία στους μαθητές τους και στους διδάσκοντες να εισπράξουν τα οφέλη των προσλαμβανουσών παραστάσεων, εντασσόμενοι στο δίκτυο Lab@Future έστω και από απόσταση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 717)