Τι Κάνουν τα Αγόρια και τα Κορίτσια στα Internet Cafés; Μια Έρευνα Πεδίου

Η εργασία αυτή μελετά την προσέγγιση του διαδικτύου από αγόρια και κορίτσια έξω από το χώρο του σχολείου, των ανώτατων ιδρυμάτων, του σπιτιού ή της εργασίας στον ελληνικό χώρο. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη σε χώρους Internet cafe στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2007-Ιανουαρίου 2008. Χρησιμοποιήθηκαν γραπτά ερωτηματολόγια, ατομικές συνεντεύξεις και σχάρα παρατήρησης για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Στην εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, από τα οποία προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών τόσο στη συχνότητα χρήσης όσο και στο είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε τέτοιους χώρους. Φάνηκε ακόμα ότι μαθητές/ριες συχνάζουν τις πρωινές ώρες σε τέτοιους χώρους, κυρίως αγόρια για να παίξουν παιχνίδια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)