Τεχνική της Παγκόσμιας Προσομοίωσης (Global Simulation) και Δημιουργική Χρήση ΤΠΕ σε Έργο eTwinning

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται ένα συνεργατικό έργο με τίτλο “the Rainbow Village project”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης eTwinning. Στο συγκεκριμένο έργο συνεργάστηκαν σχολεία οχτώ Ευρωπαϊκών χωρών και κάνοντας χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας eTwinning, αλλά και άλλων εργαλείων ΤΠΕ, ολοκλήρωσαν μία σειρά δραστηριοτήτων που στόχευαν στη συνεργατική μάθηση, στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής παιδείας και στην αναζήτηση ενός δημιουργικού και καινοτόμου τρόπου εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η κεντρική ιδέα γύρω από την οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το έργο βασίζεται στην τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης (global simulation) (Debyser, 1996). Ακολουθώντας μία αφηγηματική ιστορία φαντασίας, οι συμμετέχοντες έχτισαν μία νέα, εικονική κοινωνία, όπου όλοι οι κάτοικοί της συμβιώνουν αρμονικά (Magnin, 1997). Ο εικονικός αυτός διαπολιτισμικός τόπος ονομάζεται «το χωριό του ουράνιου τόξου» και αποτελεί ένα μίγμα πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων των συμμετεχόντων στο έργο χωρών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)