«Ταξίδι σε Ένα Δίκτυο»

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο» της ενότητας «Νηρηίδες: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων», το οποίο αποτελεί ένα περιβάλλον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - σεναρίων χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει διανεμηθεί από το ΥΠΕΠΘ στις σχολικές μονάδες. Το «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο», επιδιώκει να ξεναγήσει τους μαθητές στο μαγικό κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, σε μια εποχή που τα δίκτυα των υπολογιστών κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας και μετατρέπουν τον πλανήτη σε μια απέραντη γειτονιά. Οι δραστηριότητες ακολουθούν τους διδακτικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου και δημιουργούν ένα ταξίδι για τους μαθητές μέσα στις ποικίλες εφαρμογές των δικτύων στην καθημερινή ζωή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 299)