Ταξιδεύοντας με τα «Φτερά» του Οίκαδε

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οίκαδε» αποτελεί μια μορφή εξ αποστάσεως επικοινωνία ανάμεσα σε δημοτικά σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου με ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και έχει ως αποκλειστικό χορηγό την Τράπεζα Κύπρου. Μετά από οκτώ συνεχή χρόνια λειτουργίας του, το «Οίκαδε» ανανεώθηκε ως προς τον τρόπο εφαρμογής του. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πολύτιμη εμπειρία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών όσο και τις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, το άρθρο αυτό έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει τη δομή του προγράμματος και τις νέες μεθοδολογίες που προτείνονται για την υλοποίησή του, με βάση τη νέα του μορφή, και να δώσει τα πρώτα στοιχεία αξιολόγησής του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1299)