Συστήµατα Υποστηριζόµενα από τη Γλωσσική Τεχνολογία: Δυνατότητες για Γλωσσικές Δραστηριότητες Ανοικτού Τύπου

Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται διάφορα συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο είτε ως ανεξάρτητα εργαλεία, είτε ως συστατικά εκπαιδευτικών εφαρμογών. Επισημαίνονται τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν κάποιες από τις συνιστώσες τους, προκειμένου να εμπλέξουν τους μαθητές σε ‘ανοικτές’ δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική τους ικανότητα και την ελεύθερη γλωσσική τους έκφραση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)