Σενάριο Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Διδακτικής Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα η χρησιμοποίηση συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού και του σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία και αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων όσο και για τους διδάσκοντες στην υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Στο εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στη διδακτική τόσο των μαθημάτων Πληροφορικής όσο και των υπόλοιπων μαθημάτων, εκτός από την αρχική αξιολόγησή του συχνά απουσιάζει η πλέον απαραίτητη ενδιάμεση μορφή, η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη φάση ζωής του. Προς αυτή την κατεύθυνση έρχεται να βοηθήσει το δυναμικό ανατροφοδοτούμενο σύστημα CLfES (Computer Lab fοrmative Evaluation System) που παρουσιάζουμε στην εργασία αυτή, με το οποίο αξιοποιούνται διδακτικές παρατηρήσεις και προτάσεις καθηγητών τόσο για εκπαιδευτικό λογισμικό όσο και για το εργαστήριο Πληροφορικής. Με το σύστημα αυτό παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση προς κάθε αρμόδιο φορέα και η δημιουργία μιας πηγής διδακτικών σεναρίων και υποδείξεων από καθηγητές χρήστες για την ενίσχυση της καθημερινής διδακτικής πράξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1340)