Σενάρια και δραστηριότητες μοντελοποίησης για διάφορα γνωστικά αντικείμενα με το λογισμικό ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.

Η εργαστηριακή συνεδρία αναφέρεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ. Επικεντρώνει στα κοινά αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά μαθησιακών δραστηριοτήτων μοντελοποίησης (σε μια σειρά γνωστικών αντικειμένων όπως φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία), που είναι κατάλληλες για να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 599)