Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικού Σεναρίου για την Ενότητα «Γνωρίζω το Διαδίκτυο»

Η παρούσα εργασία αφορά στη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής ενός διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Η ανάπτυξη του σεναρίου ακολούθησε τις βασικές αρχές του Διδακτικού Σχεδιασμού. Το σενάριο εφαρμόστηκε σε πραγματικές συνθήκες τάξης και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε έδειξαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδίασης μπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση για τον αναλυτικό και μεθοδικό σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια αλλά και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 114)